top of page
English
bio-geographical regions
polski
English
polski
warunki biogeograficzne
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach.

bottom of page