top of page
English
bit
polski
English
polski
bit
cyfra w dwójkowym systemie liczbowym, czyli 0 lub 1.

bottom of page