top of page
English
bitmap
polski
English
polski
mapa bitowa
mapa pikselowa (patrz: mapa pikselowa) dotycząca atrybutu przybierającego wartości 0 lub 1.

Przykład mapy bitowej
bottom of page