top of page
English
block of photographs
polski
English
polski
blok zdjęć
w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, zespół szeregów zdjęć (patrz: szereg zdjęć), charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne) i pokryciem poprzecznym (patrz: pokrycie poprzeczne).

bottom of page