top of page
English
business process
polski
English
polski
proces biznesowy
zbiór powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia przez organizację określonego celu.

bottom of page