top of page
English
byte
polski
English
polski
bajt
ciąg na ogół 8 bitów traktowany jako całość i stosowany do zapisu znaku.

bottom of page