top of page
English
cadastral precinct
polski
English
polski
obręb
w polskiej ewidencji gruntów i budynków (patrz: ewidencja gruntów i budynków w Polsce) jest to część jednostki ewidencyjnej (patrz: jednostka ewidencyjna) stanowiąca obszar podzielony na pewną liczbę działek ewidencji gruntów.

Obrębowi przyporządkowuje się identyfikator ewidencji gruntów, który może być uzupełniony nazwą obrębu.

bottom of page