top of page
English
cartesian coordinates
polski
English
polski
współrzędne kartezjańskie
współrzędne w kartezjańskim układzie współrzędnych utworzonym przez wzajemnie prostopadłe osie przecinające się w początku układu.

W układzie dwuwymiarowym para współrzędnych określa położenie punktu na płaszczyźnie, w układzie trójwymiarowym trójka współrzędnych określa położenie punktu w przestrzeni trójwymiarowej.

bottom of page