top of page
English
centreline
polski
English
polski
linia centralna
linia reprezentująca drogę, linię kolejową lub inny liniowy obiekt topograficzny.

bottom of page