top of page
English
character
polski
English
polski
znak
według norm ISO 19100, element zbioru elementów używanego do reprezentowania, organizowania i kontroli danych.

bottom of page