top of page
English
chart
polski
English
polski
mapa morska
mapa przedstawiająca morza, oceany lub ich części wraz z wybrzeżami.

Rozróżnia się mapy morskie:
a) nawigacyjne zawierające dane o głębokościach akwenów, rzeźbie i rodzaju dna, położeniu latarń, przeszkód i innych obiektów mających znaczenie w nawigacji oraz
b) informacyjne, np. mapy wiatrów, prądów morskich, zalodzenia, szlaków morskich i rybołówstwa.

bottom of page