top of page
English
civil law
polski
English
polski
prawo cywilne
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa oraz niektóre stosunki osobiste.

bottom of page