top of page
English
close-range phogrammetry
polski
English
polski
fotogrametria bliskiego zasięgu
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący obrazów fotogrametrycznych wykonywanych z niewielkiej odległości; przyjmuje się na ogół, że mniejszej niż 300 m.

bottom of page