top of page
English
collocation
polski
English
polski
kolokacja
uogólnienie metody najmniejszych kwadratów (patrz: metoda najmniejszych kwadratów), w którym uwzględnia się dwa składniki błędu, tzw. szum oraz skorelowany sygnał, który charakteryzuje się przyjętą funkcją korelacji.

Kolokacja łączy w sobie estymację trendu, filtrację i interpolację.

bottom of page