top of page
English
Compact Disc Read-Only Memory
polski
English
polski
CD-ROM
pamięć na płycie kompaktowej o pojemności wynoszącej zazwyczaj 630 MB, przeznaczona tylko do odczytu.

bottom of page