top of page
English
complex spatial object
polski
English
polski
obiekt przestrzenny złożony
obiekt przestrzenny, który zawiera inne obiekty przestrzenne.(patrz: obiekt przestrzenny).

bottom of page