top of page
English
component diagram
polski
English
polski
diagram komponentów
w języku UML – diagram ten przedstawia rozmieszczenie komponentów systemu i zależności pomiędzy tymi komponentami, a także ich interfejsy i przepływ komunikatów.

bottom of page