top of page
English
computer graphics
polski
English
polski
grafika komputerowa


1) metody i techniki służące do wizualizacji (patrz: wizualizacja) danych z zastosowaniem systemu komputerowego,
2) obrazy i rysunki komputerowe.

bottom of page