top of page
English
conceptual model
polski
English
polski
model pojęciowy
model, który definiuje pojęcia w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page