top of page
English
condominium
polski
English
polski
kondominium
w specyfikacjach danych INSPIRE, obszar administrowany przez więcej niż jedno państwo.

bottom of page