top of page
English
continuous spatial object
polski
English
polski
obiekt przestrzenny ciągły
obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny) o charakterze pola (field), który jest zmiennoatrybutowy, tzn. ma co najmniej jeden uwzględniany atrybut opisowy (patrz: atrybut opisowy) przybierający wartości zależne od położenia punktu w tym obiekcie.

Przykładem jest numeryczny model rzeźby terenu pewnego obszaru zdefiniowanego w układzie dwuwymiarowym, o wysokości h punktu terenowego x, y traktowanej jako atrybut opisowy stanowiący funkcję h = f (x, y).

Obiekt przestrzenny ciągły nazywa się również pokryciem (patrz: pokrycie) (coverage).

bottom of page