top of page
English
coordinate
polski
English
polski
współrzędna
jedna z n liczb określających położenie punktu w przestrzeni n-wymiarowej.

bottom of page