top of page
English
coordinates
polski
English
polski
współrzędne
zespół liczb określający położenie punktu w przyjętym układzie współrzędnych.

bottom of page