top of page
English
country code
polski
English
polski
kod kraju
w specyfikacjach danych INSPIRE, kod określony w Interinstitutional style guide zgodnie z tabelą obejmującą 28 państw członkowskich UE.

bottom of page