top of page
English
crowdsourcing
polski
English
polski
crowdsourcing
Wykonywanie zadań, w tym pozyskiwanie wiedzy, przy udziale lub pomocy osób fizycznych lub organizacji (najczęściej organizacji pozarządowych) na podstawie publicznego zaproszenia, najczęściej przez internet (patrz: VGI).

Luty 2018

JG

bottom of page