top of page
English
data analysis
polski
English
polski
analiza danych
systematyczny opis i analiza danych oraz ich przepływu w systemie istniejącym lub projektowanym.

bottom of page