top of page
English
data element
polski
English
polski
element danych


1) jednostka danych w pewnym kontekście traktowana jako niepodzielna;
2) zbiór par: obiekt - wyraz, gdzie wyraz stanowi reprezentację obiektu.

bottom of page