top of page
English
data medium
polski
English
polski
nośnik danych
materiał lub urządzenie, które może zawierać dane zapisane w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Patrz także: informatyczny nośnik danych (patrz: informatyczny nośnik danych).

bottom of page