top of page
English
data mining
polski
English
polski
wydobywanie danych
wyszukiwanie danych w hurtowni danych (patrz: hurtownia danych) z uwzględnieniem specjalnych technik klasyfikacji danych oraz poszukiwania powiązań między nimi.

bottom of page