top of page
English
data model
polski
English
polski
model danych


1) abstrakcja świata realnego, która uwzględnia wybrane jego elementy i jest opisana danymi,
2) opis danych oraz ich powiązań odzwierciedlający strukturę informacyjną w danej organizacji lub dziedzinie,
3) wzorzec struktury danych w bazie danych (patrz: baza danych).

bottom of page