top of page
English
data product specification
polski
English
polski
specyfikacja produktu danych
szczegółowy opis zbioru danych lub serii zbiorów danych uwzględniający informacje o jego tworzeniu, dostarczaniu i stosowaniu.

bottom of page