top of page
English
data protection
polski
English
polski
ochrona danych
zapobieganie zniszczeniu danych lub nieuprawnionemu z nich korzystaniu przez zastosowanie odpowiednich środków prawnych, administracyjnych i technicznych.

bottom of page