top of page
English
descriptive data
polski
English
polski
dane opisowe
dane dotyczące obiektów przestrzennych oraz dane pośrednio związane z tymi obiektami, które w systemie informacji przestrzennej nie są traktowane jako dane przestrzenne, np. dane o podmiotach (osobach fizycznych i prawnych) w systemie katastralnym.

bottom of page