top of page
English
design
polski
English
polski
projekt

1) zamiar lub plan,
2) dokumentacja przedstawiająca sposób wykonania pewnego zadania oraz umożliwiająca ocenę tego sposobu.

W języku potocznym nadaje się obecnie słowu projekt znaczenie angielskiego słowa project w sensie (patrz: przedsięwzięcie).

bottom of page