top of page
English
destructor
polski
English
polski
destruktor
w obiektowości – metoda (procedura, funkcja lub operator) będąca składnikiem klasy (patrz: klasa), i przeznaczona do usuwania niepotrzebnych obiektów danej klasy.

Porównaj: konstruktor (patrz: konstruktor)

bottom of page