top of page
English
digital level
polski
English
polski
niwelator cyfrowy
niwelator, który łącznie z łatami kodowymi służy do zautomatyzowanego pomiaru różnic wysokości oraz rejestracji wyników tego pomiaru.

bottom of page