top of page
English
digital photogrametric workstation
polski
English
polski
fotogrametryczna stacja cyfrowa
komputer w konfiguracji sprzętu i oprogramowania oraz o parametrach technicznych dostosowanych do przetwarzania obrazów fotogrametrycznych.

Powinien on umożliwiać obserwację stereoskopową pary wyświetlanych obrazów, co może być realizowane poprzez przemienne wyświetlanie obydwóch obrazów na całym ekranie z częstotliwością co najmniej 50 Hz oraz obserwowanie ekranu przez okulary, które w sposób zsynchronizowany z wyświetlaniem obrazów przemiennie zasłaniają i odsłaniają lewe i prawe oko.
Rozwiązaniem prostszym jest zastosowanie stereoskopu zwierciadlanego lub techniki anaglifowej.

Przy korzystaniu z konwencjonalnych zdjęć fotogrametrycznych niezbędne jest przetworzenie ich do postaci rastrowej za pomocą precyzyjnego skanera fotogrametrycznego.

Oprogramowanie stacji powinno uwzględniać m.in. procesy tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu metodą korelacji obrazów oraz procesy ortorektyfikacji (patrz: ortorektyfikacja) i generowania ortofotomapy (patrz: ortofotomapa) cyfrowej.

bottom of page