top of page
English
digital planimetric model
polski
English
polski
numeryczny model sytuacji terenu
numeryczna reprezentacja fragmentu powierzchni ziemskiej oraz powiązanych z nią obiektów, która jest ograniczona do przedstawienia planimetrycznego, bez uwzględniania wysokości jako trzeciej współrzędnej.

bottom of page