top of page
English
digital solid modeling
polski
English
polski
cyfrowe modelowanie bryły
tworzenie trójwymiarowego cyfrowego (numerycznego) modelu obiektu w celu przedstawienia jego położenia, kształtu i struktury.

bottom of page