top of page
English
direct position
polski
English
polski
położenie bezpośrednie
synonim położenia określonego bezpośrednio (patrz: położenie określone bezpośrednio) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.

bottom of page