top of page
English
dispersion
polski
English
polski
rozrzut
występowanie różnic w położeniu lub wartościach, np. zmiennej losowej.

bottom of page