top of page
English
Dual Independent Map Encoding
polski
English
polski
DIME
model topologiczny obszarowy (patrz: model topologiczny obszarowy) zastosowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych celem przeprowadzenia spisu powszechnego w roku 1970.

Nazwa podwójne niezależne kodowanie mapy wiąże się z podwójną, o charakterze topologicznym, identyfikacją każdego segmentu granicznego w podziale obszaru na wielokąty (bloki):
a) przez identyfikatory punktów węzłowych, które są połączone przez segment oraz
b) przez identyfikatory bloków, dla których ten segment jest wspólną granicą.

bottom of page