top of page
English
easting
polski
English
polski
współrzędna wschodnia
w odwzorowaniu kartograficznym, współrzędna wzdłuż osi skierowanej na wschód.

bottom of page