top of page
English
edge matching,
polski
English
polski
uzgadnianie styków
proces doprowadzania do zgodności danych przestrzennych wzdłuż pewnej linii podziału wynikającej zazwyczaj z przyczyn technologicznych, np. proces uzgadniania danych wzdłuż wspólnej krawędzi dwóch oddzielnie digitalizowanych arkuszy mapy.

bottom of page