top of page
English
electronic signature
polski
English
polski
podpis elektroniczny
dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi (do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane) służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny może zostać zrealizowany w postaci podpisu cyfrowego. (patrz: podpis cyfrowy)

bottom of page