top of page
English
electrostatic plotter
polski
English
polski
ploter elektrostatyczny
ploter rastrowy (patrz: ploter rastrowy), który najpierw tworzy utajony obraz elektrostatyczny, a potem utrwala go na nośniku papierowym.

bottom of page