top of page
English
elevation (2)
polski
English
polski
ukształtowanie terenu
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową.

bottom of page