top of page
English
emission
polski
English
polski
emisja
w ochronie środowiska, wprowadzane w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody lub gleby różnego rodzaju substancje lub energie, np. ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne.

bottom of page