top of page
English
Entity Relationship Diagram
polski
English
polski
diagram ERD
graficzne przedstawienie modelu encji-relacji (patrz: model encji-relacji).

bottom of page