top of page
English
Environmental Systems Research Institute Inc.
polski
English
polski
ESRI
Instytut Badań Systemów Środowiskowych, firma produkująca oprogramowanie w zakresie systemów informacji geograficznej, m.in. znany pakiet ARC/INFO powstały przed laty na gruncie koncepcji powiązania bazy danych przestrzennych (ARC) z relacyjną bazą danych opisowych (INFO). Siedzibą firmy jest Redlands, Kalifornia.

bottom of page